Program: Luni – Vineri 8:00- 14:00

1. Soluționarea plângerii petentei SL, ca urmare a cercetării disciplinare prealabile, efectuată de către domnul av. BFA;

2. Soluționarea plângerii petentei PA, ca urmare a cercetării disciplinare prealabile, efectuată de către doamna av. D.L.N;

3. Soluționarea sesizării petentului C.I., împotriva domnului L.N., ca urmare a cercetărilor efectuate de către domnul av. S.R.R;

4. Propunerea SC CS SRL de actualizare a tarifului serviciilor de curățenie;

5. Referat cu propunerea de majorare a salariilor personalului baroului, având in vedere creșterea salariului minim pe economie;

6. Solicitarea UNBR, de numire, de către barou, a unei persoane care va efectua operația de transmitere a cererilor de interogare RNEP;

7. Cererea de retragere definitiva din profesie a doamnei av. M.A;

8. Solicitarea SC RSS SRL, de majorare a tarifului serviciilor de monitorizare cu 10%, însemnând o creștere de 19,04 lei. În acest moment, baroul plătește 190,40 lei / lună;

9. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a membrilor Baroului Brăila și a Casei de Asigurări a Avocaților – Filiala Brăila, în condițiile art. 67 alin. 2 din Statut, la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului.