Program: Luni – Vineri 8:00- 14:00

Va comunicam punctele de pe ordinea de zi a sedintei de consiliu, din data de 25.01.2024:

1. Cererea de retragere definitiva din profesie a domnului avocat CM

2. Contestatia petentului II la decizia data de domnul decan

3. Cereri de continuare activitate in 2024, insotite de avize medicale, pentru urmatorii avocati pensionari: av.EMA, av.BM, av.BA,av.PV, av.CS, av.NM

4. Contestatia petentului MC la decizia doamnei prodecan

5. Cerere OB de reinscriere in Tabloul avocatilor definitivi

6. Notificarea d-nei BL prin care solicita achitarea de catre barou a sumei de 626,5 lei reprezentand sume de bani care ar fi nelegal retinute,in termen de 5 zile de la primirea notificarii, in caz contrar urmand actionarea in judecata a Baroului Braila si a doamnei SM. Fisierul atasat contine cereri ale d-nei BL si referate intocmite de d-na SM.

Referatul persoanei reclamate insotit de raportul de verificare, intocmit de domnul expert contabil Abrasu Vasile, cerut si platit de persoana reclamata, din care rezulta legalitatea si corectitudinea statelor de plata ale baroului in privinta persoanei care a reclamat

7. Contestatia petentului DN la decizia domnului decan, insotita de un inscris al d-lui av.BV

8. Draft taxe barou

9.Rezultatele controlului efectuat de CAA filiala Braila pentru anii 2017, 2018, 2019

10. Notificarile pentru intarzieri la plata obligatiilor catre barou, mai mari de 3 luni, pentru av.PT si av.GCT, insotite de dovada trimiterii acestora pe e-mail.

Cu stima,

Serviciul Secretariat