Program: Luni – Vineri 8:00- 14:00

Ordinea de zi a ședințelor de consiliu din 26 și 29 februarie 2024 este:

 1. Cererea domnului TCD, de îndreptare a erorii materiale din decizia de trecere în tabloul avocaților incompatibili;

  2. Cererea d-lui av. CM de continuare a activității;

  3. Cererile av. GD și av. GC, de continuare a activității în 2024;

  4. Discutarea majorarii salariului d-nei AJ, deoarece aceasta a preluat și atribuțiile serviciului SAJ, în urma demisiei d-nei BL.

5. Rediscutarea propunerilor de instituire de taxe care devin venit pentru barou.

Cu stimă,

Serviciul Secretariat