Program: Luni – Vineri 8:00- 14:00

  1. Se desemnează consilier raportor, pentru procedură prealabilă, d-na av. DLN, pentru cercetarea plângerii formulate de petentul PA, împotriva d-lui av. VCV.
  2. Se desemnează d-l av. SRR, pentru întocmirea unui referat, privind plângerea petentului CI, împotriva numitului LN, pentru exercitarea fără drept a profesiei de avocat.
  3. Diverse: se ia act de cererea de reziliere unilaterală a contractului de închiriere a spațiului aparținând baroului, situat în Brăila, bvd. Dorobanților. Hotărârea s-a adoptat cu unanimitatea de voturi, a membrilor consiliului prezenți.