Program: Luni – Vineri 8:00- 14:00

Prima convocare a fost pe data de 02.04.2024, când nu s-a întrunit cvorumul.

Adunarea Generală are următoarea ordine de zi:

1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI BAROULUI PE ANUL 2023;

3. DAREA DE SEAMA PRIVIND EXECUTIA BUGETARĂ A BAROULUI PE ANUL 2023;

4. PROIECTUL DE BUGET AL BAROULUI PENTRU ANUL 2024;

5. DESCARCAREA DE GESTIUNE A CONSILIULUI BAROULUI BRĂILA;

6. RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI PE ANUL 2023;

7. RAPORTUL COMISIEI DE DISCIPLINA PE ANUL 2023;

8. RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI A FILIALEI BRĂILA A CAA PE ANUL 2023;

9. PROIECTUL DE BUGET AL FILIALEI BRĂILA A CAA PENTRU ANUL 2024;

10. DESCARCAREA DE GESTIUNE A CONSILIULUI FILIALEI BRĂILA A CAA;

11. ALEGEREA DELEGATULUI BAROULUI BRĂILA LA CONGRESUL AVOCAȚILOR 2024;

12. DIVERSE.

                                                                           DECAN,

                                                                   av. Cristian Chirilă