Program: Luni – Vineri 8:00- 14:00

Consiliul Baroului Brăila convoacă Adunarea Generală Ordinară a avocaților, membri ai Baroului Brăila și ai Casei de Asigurări a Avocaților-Filiala Brăila, pentru data de 16.04.2024, ora 14:00, în Sala Mare a Prefecturii Brăila.

Prima convocare a fost pe data de 02.04.2024, când nu s-a întrunit cvorumul. Adunarea Generală are următoarea ordine de zi: 1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI BAROULUI PE ANUL 2023; 3. DAREA DE SEAMA PRIVIND EXECUTIA BUGETARĂ A BAROULUI PE…